• Κατοικία Μαγούλα
  • Κατοικία Μαγούλα
  • Κατοικία Μαγούλα
  • Κατοικία Μαγούλα
  • Κατοικία Μαγούλα

Project location

Magoula, Attica, Greece

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2003
 
Designed by AK design