• Κατοικία Δροσιά
  • Κατοικία Δροσιά
  • Κατοικία Δροσιά
  • Κατοικία Δροσιά

Project location

Drosia, Attica, Greece

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2003
 
Designed by AK design