• Αποκατάσταση Σιδηροδρομικής Γραμμής & Ανακατασκευή Βάθρου Γέφυρας
  • Αποκατάσταση Σιδηροδρομικής Γραμμής & Ανακατασκευή Βάθρου Γέφυρας

Project location

Xirias, Volos, Greece

Project team

Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2006
 
Designed by AK design