• Προσθήκη Γ'ορόφου σε Κτίριο Γραφείων
  • Προσθήκη Γ'ορόφου σε Κτίριο Γραφείων

Project location

Heraklion, Crete

Project team

Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2007
 
Designed by AK design