• Α' βραβείο σε Διαγωνισμό για Κατασκευή Πεζογέφυρας Υπεράνω της Εθνικής Οδού – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
  • Α' βραβείο σε Διαγωνισμό για Κατασκευή Πεζογέφυρας Υπεράνω της Εθνικής Οδού – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
  • Α' βραβείο σε Διαγωνισμό για Κατασκευή Πεζογέφυρας Υπεράνω της Εθνικής Οδού – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
  • Α' βραβείο σε Διαγωνισμό για Κατασκευή Πεζογέφυρας Υπεράνω της Εθνικής Οδού – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
  • Α' βραβείο σε Διαγωνισμό για Κατασκευή Πεζογέφυρας Υπεράνω της Εθνικής Οδού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Project location

Elefsina, Greece

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

Α' βραβείο σε Διαγωνισμό - 2005
 
Designed by AK design