• Αφοί ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ε.Π.Ε. - Βιομηχανικό Κτίριο
  • Αφοί ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ε.Π.Ε. - Βιομηχανικό Κτίριο
  • Αφοί ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ε.Π.Ε. - Βιομηχανικό Κτίριο

Project location

Oinofyta, Viotia - Greece

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2007 – 2008
 
Designed by AK design