• Κτίριο Γραφείων και Καταστημάτων, Μέγαρα
  • Κτίριο Γραφείων και Καταστημάτων στα Μέγαρα
  • Κτίριο Γραφείων και Καταστημάτων στα Μέγαρα

Project location

Megara, Greece

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2007
 
Designed by AK design