• Κτίριο Γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • Κτίριο Γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • Κτίριο Γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • Κτίριο Γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος

Project location

Athens, Greece

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi

Project year

Architectural Proposition - 2008
 
Designed by AK design