• Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.

Project location

Logou, Ag. Konstantinos

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2005
 
Designed by AK design