• Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
  • Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
  • Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
  • Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Project location

Tatoi, Attica, Greece

Project team

Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2000
 
Designed by AK design