• Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία

Project location

Aspropirgos Attica

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2007 – 2008
 
Designed by AK design