• Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο
  • Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο
  • Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο
  • Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο
  • Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο

Project location

Pylea, Thesaloniki, Greece

Project team

Architectural Design : METESYSM S.A. - DEKATHLON S.A. ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2004
 
Designed by AK design