• Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο
  • Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο
  • Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο
  • Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο
  • Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο
  • Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο

Project location

Marousi, Attica, Greece

Project team

Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2002 - 2005
 
Designed by AK design