• Νέο Βιομηχανικό Κτίριο με Silo ύψους 30μ.
  • Νέο Βιομηχανικό Κτίριο με Silo ύψους 30μ.
  • Νέο Βιομηχανικό Κτίριο με Silo ύψους 30μ.
  • Νέο Βιομηχανικό Κτίριο με Silo ύψους 30μ.

Project location

Schimatari, Attika

Project team

Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2003
 
Designed by AK design