• Είσοδος Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
  • Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
  • Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
  • Τοποθέτηση Πανέλων Όψης
  • Κατασκευή Γέφυρας
  • Κατασκευή Γέφυρας
  • Ξυλότυπος
  • Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Project location

Kavala, Greece

Project team

Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2004-2008
 
Designed by AK design