• Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών
  • Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών
  • Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών
  • Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών

Project location

Pachi Megara

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2008 - 2009
 
Designed by AK design