• Υδροηλεκτρικό Έργο Κερασόβου
  • Υδροηλεκτρικό Έργο Κερασόβου
  • Υδροηλεκτρικό Έργο Κερασόβου

Project location

Ag,Paraskeui, Ioannina, Greece

Project team

Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2005 - 2006
 
Designed by AK design