• Λάμδα ανάπτυξη
  • Λάμδα ανάπτυξη
  • Λάμδα ανάπτυξη

Project location

Marousi, Attica, Greece

Project team

Architectural Design : ASPA S.A. - M.Potiriades ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2002
 
Designed by AK design