• Λύκειο Δυτικά της Πάφου, Κύπρος
  • Σχολείο Πάφου
  • Σχολείο Πάφου
  • Σχολείο Πάφου
  • Σχολείο Πάφου
  • Σχολείο Πάφου
  • Σχολείο Πάφου

Project location

Pafos, Cyprus

Project team

Architectural Design : S.Tsagaratos - N.Georgiou ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2007 - 2010
 
Designed by AK design