• Κτίριο Καταστημάτων, Γραφείων και Κέντρων Αναψυχής
  • Κτίριο Καταστημάτων, Γραφείων και Κέντρων Αναψυχής
  • Κτίριο Καταστημάτων, Γραφείων και Κέντρων Αναψυχής
  • Κτίριο Καταστημάτων, Γραφείων και Κέντρων Αναψυχής
  • Κτίριο Καταστημάτων, Γραφείων και Κέντρων Αναψυχής
  • Εκσκαφή για τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης 7 επιπέδων

Project location

Sygrou Ave. , Athens, Greece

Project team

Architectural Design : S.Tsagaratos - Ch.Konstantinidis ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2007 - 2008
 
Designed by AK design