• Γραφεία και Εκθεσιακός Χώρος Coco-mat
  • Γραφεία και Εκθεσιακός Χώρος Coco-mat - Κατασκευή
  • Γραφεία και Εκθεσιακός Χώρος Cocomat
  • Γραφεία και Εκθεσιακός Χώρος Coco-mat - Κατασκευή Μεταλλικής Σκάλας
  • Γραφεία και Εκθεσιακός Χώρος Coco-mat - Μεταλλική Σκάλα

Project location

Nea Erythrea, Attica

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2003
 
Designed by AK design