• Εμπορική Αποθήκη και Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη και Γραφεία

Project location

Anixi, Attica, Greece

Project team

Architectural Design : Despina Kebesi ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2007 - 2008
 
Designed by AK design