• Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής
  • Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής
  • Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής
  • Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής
  • Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής

Project location

Chaidari, Attica, Greece

Project team

Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

1996 - 1998
 
Designed by AK design