• Γραφεία και Αποθήκες της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
  • Γραφεία και Αποθήκες της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
  • Γραφεία και Αποθήκες της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
  • Γραφεία και Αποθήκες της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
  • Γραφεία και Αποθήκες της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

Project location

Koropi, Attica

Project team

Architectural Design : N.Nikolaedes ,Structural Design : Alexopoulos & Partners consultancy

Project year

2003
 
Designed by AK design