• Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανακατασκευή και Επανάχρηση του "Πύργου" στον Πειραιά
  • Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανακατασκευή και Επανάχρηση του "Πύργου" στον Πειραιά
  • Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανακατασκευή και Επανάχρηση του "Πύργου" στον Πειραιά
  • Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανακατασκευή και Επανάχρηση του "Πύργου" στον Πειραιά
  • Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανακατασκευή και Επανάχρηση του "Πύργου" στον Πειραιά
  • Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανακατασκευή και Επανάχρηση του "Πύργου" στον Πειραιά

Τοποθεσία έργου

Πειραιάς

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική Πρόταση : Αριάδνη Αλεξοπούλου - Νίκος Βουκουβάλας - Νίκος Φασσέας

Χρονολογία έργου

Architectural Competition - 2010
 
Designed by AK design