• Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.
  • Εγκαταστάσεις Ελαιοτριβείου της NUTRIA A.E.

Τοποθεσία έργου

Οικισμός Λόγγου, Άγιος Κωνσταντίνος

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δέσποινα Κεμπέση, Στατική Μελέτη: Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2005
 
Designed by AK design