• Νέο Βιομηχανικό Κτίριο με Silo ύψους 30μ.
  • Νέο Βιομηχανικό Κτίριο με Silo ύψους 30μ.
  • Νέο Βιομηχανικό Κτίριο με Silo ύψους 30μ.
  • Νέο Βιομηχανικό Κτίριο με Silo ύψους 30μ.

Τοποθεσία έργου

Σχηματάρι Αττικής

Ομάδα μελέτης

Στατική Μελέτη: Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2003
 
Designed by AK design