• Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών
  • Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών
  • Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών
  • Υπόστεγο Συντήρησης Αεροσκαφών

Τοποθεσία έργου

Πάχη Μεγάρων

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Δέσποινα Κεμπέση - Στατική Μελέτη : Γραφείο Μελετών Α. Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2008 - 2009
 
Designed by AK design