• Γραφεία και Εκθεσιακός Χώρος Coco-mat
  • Γραφεία και Εκθεσιακός Χώρος Coco-mat - Κατασκευή
  • Γραφεία και Εκθεσιακός Χώρος Cocomat
  • Γραφεία και Εκθεσιακός Χώρος Coco-mat - Κατασκευή Μεταλλικής Σκάλας
  • Γραφεία και Εκθεσιακός Χώρος Coco-mat - Μεταλλική Σκάλα

Τοποθεσία έργου

Νέα Ερυθραία Αττικής

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δέσποινα Κεμπέση, Στατική Μελέτη: Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2003
 
Designed by AK design