• Εμπορική Αποθήκη και Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη και Γραφεία

Τοποθεσία έργου

Άνοιξη Αττικής

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Δέσποινα Κεμπέση - Στατική Μελέτη : Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2007 - 2008
 
Designed by AK design