• Αποθήκη πλέγματος ανοίγματος 65.00m στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής
  • Αποθήκη πλέγματος ανοίγματος 65.00m στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής
  • Αποθήκη πλέγματος ανοίγματος 65.00m στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής
  • Αποθήκη πλέγματος ανοίγματος 65.00m στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής

Τοποθεσία έργου

Ελευσίνα

Ομάδα μελέτης

Στατική Μελέτη: Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2005
 
Designed by AK design