• ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΩΝΗΣ

  Πολιτικός Μηχανικός. Μελέτη-επίβλεψη έργων οπλισμένου σκυροδέματος και σύμμικτων κατασκευών

 • ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  Πολιτικός Μηχανικός. Μελέτη-επίβλεψη έργων οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικών έργων και σύμμικτων κατασκευών

 • ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ

  Πολιτικός Μηχανικός. Μελέτη-επίβλεψη μεταλλικών έργων και σύμμικτων κατασκευών

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

  Πολιτικός Μηχανικός. Μελέτη-επίβλεψη έργων οπλισμένου σκυροδέματος

 • ΠΑΣΚΟΥΑΛΙΝ ΚΑΡΛΟ

  Πολιτικός Μηχανικός Γεωτεχνικές μελέτες

 • ΝΙΚΟΣ ΦΑΣΣΕΑΣ

  Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 
Designed by AK design