ΠΡΟΦΙΛ

Το γραφείο μελετών Α.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ιδρύθηκε το 1980 από τον Αλέξανδρο Αλεξόπουλο με κύριο αντικείμενο τις στατικές μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών και δημόσιων έργων καθώς και έργα υποδομής.

Από το 1990 στις δραστηριότητες του γραφείου προστέθηκαν αρχιτεκτονικές μελέτες ιδιωτικών και δημόσιων έργων μέσω μόνιμης συνεργασίας με τη Δέσποινα Κεμπέση.

Επίσης από το 2006 το γραφείο εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες σε συνεργασία με τη Βασιλεία Αλεξοπούλου.

Από τις 19 Οκτωβρίου 2016 συστάθηκε η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο "ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.". Η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Βασ. Σοφίας αρ. 25, 10674 στην Αθήνα και έχει λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 140314101000.

Οι μηχανικοί που απαρτίζουν την "ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε." και συμμετέχουν με κεφαλαιακές εισφορές είναι οι:

  • Αλέξανδρος Αλεξόπουλος, Πολτικός μηχανικός, με έδρα στην Αθήνα, οδός Βασ.Σοφίας 25

  • Δέσποινα Κεμπέση, Αρχιτέκτονας μηχανικός, με έδρα στον Πειραιά, οδός Ιερού Λόχου 33, η οποία ασκεί και τη διαχείριση της εταιρείας

  • Αριάδνη Αλεξοπούλου, Αρχιτέκτονας μηχανικός,με έδρα στον Πειραιά, οδός Γρ.Λαμπράκη 39

  • Νικόλαος Βουκουβάλας, Αρχιτέκτονας μηχανικός,με έδρα στο Γαλάτσι, οδός Μιαούλη 10

  • Βασιλεία Αλεξοπούλου, Μηχανικός Περιβάλλοντος, με έδρα στον Πειραιά, οδός Ιερού Λόχου αρ. 33

 

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη μελέτη και επίβλεψη κατασκευής αρχιτεκτονικών, στατικών, ενεργειακών, υδραυλικών, κτιριακών ή άλλων ειδικών κτισμάτων καθώς και περιβαλλοντικών και βιομηχανικών έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Επίσης προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου ή διαχειριστή Έργου για ιδιωτικά και δημόσια έργα, με την παροχή συμβουλευτικών, αναπτυξιακών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά με τις ως άνω μελέτες και έργα.

 

 


 
 
Designed by AK design