• Προσθήκη Γ'ορόφου σε Κτίριο Γραφείων
  • Προσθήκη Γ'ορόφου σε Κτίριο Γραφείων

Τοποθεσία έργου

Ηράκλειο Κρήτης

Ομάδα μελέτης

Στατική Μελέτη: Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2007
 
Designed by AK design