• Νέος Πύργος Πλαστικού Φύλλου Ύψους 32m.
  • Νέος Πύργος Πλαστικού Φύλλου Ύψους 32m.
  • Νέος Πύργος Πλαστικού Φύλλου Ύψους 32m.

Τοποθεσία έργου

Ηράκλειο Κρήτης

Ομάδα μελέτης

Στατική Μελέτη: Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2002
 
Designed by AK design