• Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία
  • Εμπορική Αποθήκη με Γραφεία

Τοποθεσία έργου

«Κύριλλο» - Ασπρόπυργος Αττικής

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δέσποινα Κεμπέση, Στατική Μελέτη: Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2007 – 2008
 
Designed by AK design