• Κτίριο Γραφείων και Καταστημάτων στη Λ.Βουλιαγμένης
  • Κτίριο Γραφείων και Καταστημάτων στη Λ.Βουλιαγμένης
  • Κτίριο Γραφείων και Καταστημάτων στη Λ.Βουλιαγμένης
  • Κτίριο Γραφείων και Καταστημάτων στη Λ.Βουλιαγμένης

Τοποθεσία έργου

Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δέσποινα Κεμπέση, Στατική Μελέτη: Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2011 -
 
Designed by AK design