• Αφοί ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ε.Π.Ε. - Βιομηχανικό Κτίριο
  • Αφοί ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ε.Π.Ε. - Βιομηχανικό Κτίριο
  • Αφοί ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Ε.Π.Ε. - Βιομηχανικό Κτίριο

Τοποθεσία έργου

Ρουμάνια Δήμου Οινοφύτων, Ν.Βοιωτίας

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δέσποινα Κεμπέση, Στατική Μελέτη: Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2007 – 2008
 
Designed by AK design