• Γραφεία και Αποθήκες της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
  • Γραφεία και Αποθήκες της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
  • Γραφεία και Αποθήκες της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
  • Γραφεία και Αποθήκες της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
  • Γραφεία και Αποθήκες της ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

Τοποθεσία έργου

Θέση “Καρελλά” - Κορωπί Αττικής

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ν.Νικολαϊδης Στατική Μελέτη: Γραφείο Μελετών Α.Αλεξόπουλος

Χρονολογία έργου

2003
 
Designed by AK design